Drivhuseffekt, CO2 -kvoter, klimameldinger – mange har tenkt at brennernes dager er talte. Vi må innrømme at vi også har sett oss nødt til flytte noe av vårt fokus over mot fornybare alternativer. – Men brennerene er ikke døende. Vi må bare tenke litt annerledes, for mulighetene er flere enn noen gang.

Gassbrennere vil, etter den siste klimameldingen, forsatt være lovlige å bruke i alle typer bygg. Fossil olje vil bli faset ut i boliger, men dette skjer eventuelt først i 2020. I boliger kan man gå over til bio-olje – istedet for å kaste ut oljefyren. Fossil olje vil fortsatt kunne benyttes som spisslast i eksisterende yrkesbygg. Oljebrenneren er med andre ord, på ingen måte død.

Man kan også kombinere oljebrenner med andre varmekilder. Det finnes, i følge Norsk Varmeteknisk Forening , ca 120 000 oljekjeler i Norge. Mange av disse er modne for utskifting. Vi har det som skal til for å modernisere disse anleggene.

VV Parts har brennere for bio-olje, fyringsolje og gass, til alt fra bolig til industri og fjernvarme. Se også vårt store utvalg av Riello fyrkjeler.

Viser 1–24 av 234 resultater

Varenr: 3010221

Varenr: 3010222

Varenr: 3000824

Varenr: 20059332

Varenr: 20067633

Varenr: 3000722

Varenr: 3010390

Varenr: 3010410

Bio kit for RL 64.

Varenr: 3010292

Ikke på lager

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 3002747

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 20039810

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 20039811

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 3010289

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 20046129

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 20039808

Varenr: 20039806

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 3010290

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 20046120

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 20039814

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 20039818

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 20046121

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 20039820

Varenr: 20046126

for riello premiks modulerende 20-180 kW

Varenr: 20090839