Det er ingen varer i handlekurven.
Det er ingen varer i handlekurven.

Her er du: 

Brennere

Drivhuseffekt, CO2 -kvoter, klimameldinger – mange har tenkt at brennernes dager er talte. Vi må innrømme at vi også har sett oss nødt til flytte noe av vårt fokus over mot fornybare alternativer. – Men brennerene er ikke døende. Vi må bare tenke litt annerledes, for mulighetene er flere enn noen gang.

Gassbrennere vil, etter den siste klimameldingen, forsatt være lovlige å bruke i alle typer bygg. Fossil olje vil bli faset ut i boliger, men dette skjer eventuelt først i 2020. I boliger kan man gå over til bio-olje – istedet for å kaste ut oljefyren. Fossil olje vil fortsatt kunne benyttes som spisslast i eksisterende yrkesbygg. Oljebrenneren er med andre ord, på ingen måte død.

Man kan også kombinere oljebrenner med andre varmekilder. Det finnes, i følge Norsk Varmeteknisk Forening , ca 120 000 oljekjeler i Norge. Mange av disse er modne for utskifting. Vi har det som skal til for å modernisere disse anleggene.

VV Parts har brennere for bio-olje, fyringsolje og gass, til alt fra bolig til industri og fjernvarme. Se også vårt store utvalg av Riello fyrkjeler.

Det er ingen varer i handlekurven.
Menu

Lageret holder stengt i uke 29, 30 og 31. Utsendelser gjøres fra uke 32.