Det er ingen varer i handlekurven.
Det er ingen varer i handlekurven.

Her er du: 

Brennere

Drivhuseffekt, CO2 -kvoter, klimameldinger – mange har tenkt at brennernes dager er talte. Vi må innrømme at vi også har sett oss nødt til flytte noe av vårt fokus over mot fornybare alternativer. – Men brennerene er ikke døende. Vi må bare tenke litt annerledes, for mulighetene er flere enn noen gang.

Gassbrennere vil, etter den siste klimameldingen, forsatt være lovlige å bruke i alle typer bygg. Fossil olje vil bli faset ut i boliger, men dette skjer eventuelt først i 2020. I boliger kan man gå over til bio-olje – istedet for å kaste ut oljefyren. Fossil olje vil fortsatt kunne benyttes som spisslast i eksisterende yrkesbygg. Oljebrenneren er med andre ord, på ingen måte død.

Man kan også kombinere oljebrenner med andre varmekilder. Det finnes, i følge Norsk Varmeteknisk Forening , ca 120 000 oljekjeler i Norge. Mange av disse er modne for utskifting. Vi har det som skal til for å modernisere disse anleggene.

VV Parts har brennere for bio-olje, fyringsolje og gass, til alt fra bolig til industri og fjernvarme. Se også vårt store utvalg av Riello fyrkjeler.

VV Parts satser for fullt med Riellos miljøvennlige biobrennere og ombyggingssett for eksisterende oljebrennere. Riello kan tilby et vidt spekter av brennere som kan fyres med biodiesel, biogass eller vegetabilsk olje.
Kombinere gass og lettolje, mulighet til å benytte, den til enhver tid, billigste energikilden, velge miljøvennlig brensel. Mulighetene er mange med Riello´s kombibrennere.
Gassbrennere vil bli fremtidens energikilde. De fleste store varme- og fjernvarmeanlegg vil fases over på gass, enten naturgass, biogass eller LPG. Da vil Riello´s gassbrennere være et naturlig valg. Som verdens største og ledende leverandør av brennere, har de stort fokus på utvikling av mer effektive og miljøvennlig gassbrenner.
Det er ingen varer i handlekurven.
Menu