28838

Biofyringsolje-sett for Gulliver RG

Varenr: 3002747

Biofyringsolje ombyggingssett
biokit for lettoljebrenner

Settet inneholder 2 stk. slanger samt 1 stk. oljepumpe.

**Viktig info:

  • Settet leveres med 3/8" slanger. Se tilbehør for overgangsansatts fra 1/4" til 3/8.
  • Har du en eldre brenner med Suntec pumpe, trenger du også ny spole.
    Se tilbehør.**

Passer for: Riello Gulliver RG0.1R
Riello Gulliver RG0.1
Riello Gulliver RG0
Riello Gulliver RG0R
Riello Gulliver RG1
Riello Gulliver RG1RK
Riello Gulliver RG2
Riello Gulliver RG3

Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.28838