28434

Biofyringsolje-sett for RL 38-50/M

bio diesel ombyggningssett

Varenr: 20046120

Biofyringsolje ombyggingssett
biokit for lettoljebrenner

Passer for: Riello RL 38/M
Riello RL 50/M

Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.28434