Vi har feriestengt fra 08.07 til 05.08.

TigerLoop Combi 3 oljeavlufter BIO 1/4" med kran TigerLoop Combi 3 oljeavlufter BIO 1/4" med kran TigerLoop Combi 3 oljeavlufter BIO 1/4" med kran TigerLoop Combi 3 oljeavlufter BIO 1/4" med kran

TigerLoop Combi 3 oljeavlufter BIO 1/4"

med kran

Varenr: 113503

SPX TigerLoop Combi BIO

Oljeavlufter for bio-olje

Tilkobling pumpeside: 1/4" inv. gjenger

Tilkobling tankside: 1/4" inv. gjenger

Den nya Tigerloop Bio är utvecklad för Biobränsle (Bioolja) enligt EN 14213. Passar också för vanlig eldningsolja enl SS 155410 och blandningar upp till B100. Tigerloop Bio kompletteras med separat bio oljefilter. Var noga med att följa lokala anvisningar vid installation.

Effektiv avluftning

I ett system med Tigerloop Bio leds all Bioolja in i den automatiska oljeavluftaren, som effektivt tar bort de gasbubblor som har uppstått och eliminerar problemen med luft i oljan. Tigerloop Bio möjliggör ett enrörssystem i alla typer av installationer med de bästa förutsättningar att bli miljömässigt säkert, ekonomiskt och pålitligt.

Eget kretslopp

En oljepump levererar alltid samma mängd Bioolja, oavsett vad som behövs till förbränningen. I en vanlig villabrännare förbränns bara fem procent av den levererade oljemängden, övriga 95 procent leds med tvårörssystem tillbaka till oljetanken. Med en Tigerloop Bio automatisk oljeavluftare behöver ingen Bioolja ledas tillbaka till oljetanken. Den olja som inte förbränns av oljebrännaren leds i retur tillbaka till Tigerloop där den automatiskt avluftas om och om igen. Därför behöver endast den mängd Bioolja som förbränns sugas från oljetanken.

Förvärmer oljan

Ett enrörssystem med Tigerloop Bio ökar oljepumpens sugkapacitet och dessutom används oljepumpens friktionsvärme till att förvärma oljan till minst rumstemperatur. Det eliminerar problem med kall Bioolja, ger renare förbränning och minskar oljeförbrukningen.

Minimalt med smuts

Genom att endast den mängd Bioolja som förbränns behöver sugas från oljetanken, blir oljeflödet lägre i enrörssystem. Det ger minimalt med smutspartiklar som förs från oljetanken. Det minskar risk för igensättningar av munstycke och filter. Filtreringen blir effektivare, sotbildningen minskar och livslängden på filterinsatsen förlängs.

Teknisk info:

Max munstyckskapacitet: 110 l/h

Max returflöde in i Tigerloop: 120 l/h

Max biooljeflöde: 230 l/h

Max avluftningskapacitet: 8 l/h

Max driftstemperatur: 60°C

Max / Min driftstryck i sugledning: +0,5 / -0,6 bar28531