Forlenging av føler IN1/IN2 for AM40 Forlenging av føler IN1/IN2 for AM40 Forlenging av føler IN1/IN2 for AM40

Forlenging av føler IN1/IN2 for AM40

Varenr: 1920077

Forlenger av føler IN1 og IN2 for AM40 ------------------------------------------ KTY83-110 turvannsføler med 6 meter kabel og RJ11 (4-pin) kontakt.
Følerkabel kan kuttes og skjøtes om det trengs. (Vanlig to-leder).29541