Lageret har sommersteng i uke 28 til 31

Det er ingen varer i handlekurven.

Her er du: 

Vexve Termovar-100 DN32 Ladeautomat (72°C) Grundfos UPM3-70

Varenummer: 1400372

På lager.

Beskrivelse

På fabriken färdigmonterat kompakt laddningspaket, som säkerställer problemfri och snabb installation i system med fastbränslepanna och ackumulatortank.

Laddningspaketet åstadkommer en snabb temperaturhöjning i pannan och laddningen av ackumulatortanken börjar automatiskt direkt när funktionstemperaturen är uppnådd. Därigenom förbättras pannans verkningsgrad och livslängden ökar.

Under laddningens inledande skede skiktas temperaturen kraftigt i ackumulatortanken, och tack vare detta finns det värmeenergi tillgänglig mycket snabbt efter att eldning påbörjas

En automatisk avstängningsfunktion stänger av förbigångsledningen i laddningens slutskede och säkerställer därigenom att ackumulatortanken laddas maximalt

Friflödesventilen möjliggör fritt flöde när pumpen stannar och återvinningen av pannans eftervärme har avslutats

Pannans returtemperatur kan regleras med växeltermostater

Det representativa värmeisoleringshöljet skyddar mot värme och sparar energi.

En rökgastermostat styr pumpen, optimerar laddningspaketets funktion och skyddar pannan mot skadligt hastiga temperaturförändringar (standardutrustning i enbart en del modeller)

Laddningspaketet är lätt att underhålla, alla delar som slits är lätta att byta utan att man behöver tömma systemet på vatten.

 

Tekniska data

 • Laddningspump: Grundfos UPM3 AUTO L -50 (230 VAC 50/60 Hz 2–33 W)
 • Maximal panneffekt: 65 kW (maximalt flöde ~2 500 l/h)
 • Maximal arbetstemperatur: 110 °C
 • Maximalt arbetstryck: 0,6 MPa (6 bar)
 • Returtemperatur: Kan justeras genom byte av termostatdel (45, 49, 55, 61, 66, 72 och 80 °C)
 • Anslutningsdimension: Rp 32 eller Rp 25 eller CU28mm (integrerad avstängningsfunktion)
 • Material: mässing
 • Regler- och avstängningsfunktion för förbigång
 • Friflödesventil
 • Mått (bredd x höjd x djup): 190 x 200 x 125 mm
 • Vikt: 3,2 kg

Ingen deleliste funnet

Det er ingen varer i handlekurven.
Menu