Det er ingen varer i handlekurven.
Det er ingen varer i handlekurven.

Her er du: 

BIO

Gjør oljebrenneren miljøvennlig

VV Parts satser for fullt med Riellos miljøvennlige biobrennere og ombyggingssett for eksisterende oljebrennere. Riello kan tilby et vidt spekter av brennere som kan fyres med biofyringsolje, biogass eller vegetabilsk olje.

Biobrensel er et miljøvennlig alternativ til fossilt brensel. Grunnen er at det har tatt millioner av år å danne det fossile brenslet. Når dette brennes, frigjøres CO2 i atmosfæren, og CO2-mengden øker. Når vi derimot brenner fornybare energikilder, er disse hentet fra biologisk produksjon som har gått mye raskere og som fremdeles pågår. Og så lenge man hele tiden lar planter få vokse opp på de samme stedene hvor det er høstet, blir hele tiden nytt CO2 bundet opp, på svært kort tid. Dermed fører ikke brenning av biobrensel til økning av totalmengden av CO2 i atmosfæren.

Biofyringsolje (EN14214)
De fornybare, flytende oljene, som til nå har vært mest vanlig å bruke som erstatning for fossil fyringsolje, er bioolje og biodiesel(EN14213).
Viskositeten er den samme som for lettolje (fyringsolje) som brukes for oppvarming i ordinære oljebrennere. Biofyringsolje kan være vegetabilsk eller animalsk.

Vegetabilsk olje
Vegetabilske oljer (SVO – stright vegetable oil) utvinnes av planter eller planteoljer (raps, solsikke, soya, druesteiner osv.), eller fra andre planter, med en viskositet som er 60-75 mm2/s ved 20°C i forhold til 2-8 mm2/s ved 20°C hos fyringsolje (lettolje).

Animalsk olje
Ulike typer fett fra næringsmiddelindustrien kan foredles og brukes til fyring. Fiskeolje er den mest aktuelle kilden i Norge. Dette er overskudd etter produksjon av omega3-fettsyrer og andre verdifulle stoffer. Inneholder en del urenheter, og krever bruk av egen biobrenner – se neste side.

Biogass
Biogass dannes ved nedbrytning av organisk materiale uten tilgang på oksygen. Det organiske materialet kan for eksempel være planter eller dyr, matavfall og eller kloakkslam. Gassen som oppstår består av ca 65 prosent metan(CH4) og 35 prosent CO2. Denne gassen kan brukes direkte i en brenner med biogass-kit.

Det er ingen varer i handlekurven.
Menu