Det er ingen varer i handlekurven.
Det er ingen varer i handlekurven.

Her er du: 

BIO

Gjør oljebrenneren miljøvennlig

VV Parts satser for fullt med Riellos miljøvennlige biobrennere og ombyggingssett for eksisterende oljebrennere. Riello kan tilby et vidt spekter av brennere som kan fyres med biofyringsolje, biogass eller vegetabilsk olje.

Biobrensel er et miljøvennlig alternativ til fossilt brensel. Grunnen er at det har tatt millioner av år å danne det fossile brenslet. Når dette brennes, frigjøres CO2 i atmosfæren, og CO2-mengden øker. Når vi derimot brenner fornybare energikilder, er disse hentet fra biologisk produksjon som har gått mye raskere og som fremdeles pågår. Og så lenge man hele tiden lar planter få vokse opp på de samme stedene hvor det er høstet, blir hele tiden nytt CO2 bundet opp, på svært kort tid. Dermed fører ikke brenning av biobrensel til økning av totalmengden av CO2 i atmosfæren.

Biofyringsolje (EN14214)
De fornybare, flytende oljene, som til nå har vært mest vanlig å bruke som erstatning for fossil fyringsolje, er bioolje og biodiesel(EN14213).
Viskositeten er den samme som for lettolje (fyringsolje) som brukes for oppvarming i ordinære oljebrennere. Biofyringsolje kan være vegetabilsk eller animalsk.

Vegetabilsk olje
Vegetabilske oljer (SVO – stright vegetable oil) utvinnes av planter eller planteoljer (raps, solsikke, soya, druesteiner osv.), eller fra andre planter, med en viskositet som er 60-75 mm2/s ved 20°C i forhold til 2-8 mm2/s ved 20°C hos fyringsolje (lettolje).

Animalsk olje
Ulike typer fett fra næringsmiddelindustrien kan foredles og brukes til fyring. Fiskeolje er den mest aktuelle kilden i Norge. Dette er overskudd etter produksjon av omega3-fettsyrer og andre verdifulle stoffer. Inneholder en del urenheter, og krever bruk av egen biobrenner – se neste side.

Biogass
Biogass dannes ved nedbrytning av organisk materiale uten tilgang på oksygen. Det organiske materialet kan for eksempel være planter eller dyr, matavfall og eller kloakkslam. Gassen som oppstår består av ca 65 prosent metan(CH4) og 35 prosent CO2. Denne gassen kan brukes direkte i en brenner med biogass-kit.

  Biodiesel kit RL 64

  Bio kit for RL 64.

  Varenr: 3010292

  Leveringstid 25 dager

  Biofyringsolje-sett for Gulliver RG

  Varenr: 3002747

  1 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for Gulliver RG4S

  Biofyringsolje ombyggingssett  
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello Gulliver RG4S
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20039810

  3 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for Gulliver RG5S

  Biofyringsolje ombyggingssett
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello Gulliver RG5S
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20039811

  6 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for RL 28

  Biofyringsolje ombyggingssett  
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello RL 28
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Ved ombygning av tidlig modeller av RL 28 må også overgang på luftspjeldsylinder byttes. Vare nr: 3003824.

  Varenr: 3010289

  4 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for RL 28/M

  Biofyringsolje ombyggingssett
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello RL 28/M
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20046129

  1 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for RL 34 / RL 44

  Biofyringsolje ombyggingssett
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello RL 44
  Riello RL 34
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20039808

  8 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for RL 34/1 (1-fas)

  Biofyringsolje ombyggingssett
  biokit for lettoljebrenner
     OBS! For ett-trinns RL34/1 
   
  Passer for:
  Riello RL 34/1
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20039806

  1 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for RL 38

  Biofyringsolje ombyggingssett  
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello RL 38
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Ved ombygning av tidlig modeller av RL 38 må også overgang på luftspjeldsylinder byttes. Vare nr: 3003824.

  Varenr: 3010290

  3 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for RL 38-50/M

  Biofyringsolje ombyggingssett
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello RL 38/M
  Riello RL 50/M
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20046120

  2 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for RL 50

  Biofyringsolje ombyggingssett
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello RL 50
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20039814

  Biofyringsolje-sett for RL 70

  Biofyringsolje ombyggingssett
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello RL 70
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20039818

  2 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for RL 70/M

  Biofyringsolje ombyggingssett
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello RL 70/M  
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20046121

  Leveringstid 30 dager

  Biofyringsolje-sett for RL100-130

  Biofyringsolje ombyggingssett
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello RL 100
  Riello RL 130
   
  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20039820

  5 stk. på lager.

  Biofyringsolje-sett for RL190-300-400/M

  Biofyringsolje ombyggingssett
  biokit for lettoljebrenner
   
  Passer for:
  Riello RL 190
  Riello RL 190/M
  Riello RL 300
  Riello RL 400

  Selv uten konvertering kan et fyringsanlegg bruke vanlig fyringsolje med 5 % innblanding av bioolje. Dette kan i mange tilfeller lett økes til 30 % innblanding. Overgang til 100 % bioolje krever noen få tekniske tiltak, som utskifting av visse komponenter og deler, samt justeringer, som uansett må gjøres på alle fyringsanlegg med jevne mellomrom. Dette kan du oppnå uten ytre arbeider eller bygningsmessige endringer. De fleste av våre lettoljebrennere kan bygges om for miljøvennlig brenning. Enten du har en Riello lettoljebrenner fra før, eller du kjøper ny, finnes det enkle ombyggingssett, til mange av dem. Se liste og varenummer under.

  Varenr: 20046126

  1 stk. på lager.

Det er ingen varer i handlekurven.
Menu

Lageret holder stengt i uke 29, 30 og 31. Utsendelser gjøres fra uke 32.