58497

Aquasafe dobbel ½’’

lekkasjestopper

Varenr: 5648433

SINTEF-godkjent lekkasjestopper som begrenser/hindrer vannskader om en lekkasje skulle oppstå - helt enkelt ved å stenge vanntilførselen til lekkasjepunktet. Teknisk godkjenning: TG 20042

I følge ny forskrift er det påbudt med lekkasjestopper i rom uten sluk. De fleste forsikringsselskaper gir reduksjon i premien ved installasjon av godkjente lekkasjestoppere.


Mosjonering av magnetventilen / strømkutt
Produktet har en automatisk mosjonering inkludert. Denne starter opp når produktet blir tilkoblet strøm. Mosjoneringen repeteres så hver 24 time. Ventilen går fra åpen til lukket posisjon og tilbake til åpen posisjon.
Den bruker 20 ms på hver mosjonering.
Elektrisk utstyr / apparater som kan ta skade av et slikt strømkutt, eller som vil stanse i programmet, må ikke kobles til stikkontakten i lekkasjestopperen!
Høiax tar ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår på slikt utstyr.

 58497