23549 23549

RIELLOtech CLIMA TOP (vertikal)

styringspanel for Riello kjel

Varenr: 4031070

RIELLOtech Clima Top
styringspanel for Riello fyrkjel

RIELLOtech Clima Top er utviklet for bruk i større varmesystemer. Styringen har mange anvendelsesmuligheter
herunder regulering av ett-, to-trinns eller modulerende brennere. Den kan også kaskadekoble flere kjeler, regulere via CTS-styring og regulere utekomenserte anlegg med opp til en direkte og to blannede varmekretser samt varmtvannsregulering. I tillegg kan styringen brukes i kombinasjon med solvarmesystemer.

Vertikal versjon - henges på siden av kjelen så display vender opp.

Horisontal versjon - settes på top av kjelen.

Passer:

  • Riello TAU N
  • Riello RTQ
  • Riello RTQ 3S
  • Riello RTG


23549