Det er ingen varer i handlekurven.
Det er ingen varer i handlekurven.

Her er du: 

Energimålere

  Energimåler EM30-C 1 FAS 30A M/PULS

  Energimåler - kW/t måler - EM30-C

  Beskrivelse:
  kWh måler type EM30-C er en direktemåler og skal ikke benyttes i kombinasjon med  neksterne strøm- eller spenningstrafoer. Strømmålingen utføres ved at hovedledere fra forankobletnsikring (maks 30A) kobles til målerens inngang, og ut fra målerens utgang til lasten. Også spenningennmåles på hovedlederne på målerens inngang. Måleren er utstyrt med mekanisk telleverk utennmulighet for nullstilling. Måleren har optokoplet pulsutgang for energi som kan benyttes tilnfjernavlesing.nEM30-C er utstyrt med to lysdioder. Lysdioden til venstre (merket ON) vil lyse med fast grønt lys nårnmåleren er spenningssatt. Lysdioden til høyre ( merket med ”puls” symbol) vil med grønne blink visenat måleren er i drift og måler forbruk i målersløyfen (3200 blink pr kWh).n 

  Bruksområder er: IT, TT og TN nett. 

  Type utgang : Opto isolert transistor ( Med åpen kollektor)
  Puls lengde : 240msn
  Puls frekvens : 100pulser/kWhn
  Maks kollektor strøm : 50 mAn
  Maks kollektor–emitter spenning.: 35 Vn
  Uisol : 2500VAC 

  Målekretsn  
  Målespenning : 230 V AC +15/- 20%n
  Frekvens : 50/60 Hzn
  Merkestrøm (Ib) : 5
  AmperenMaks. strøm (Imax) : 30
  AmperenStartstrøm (Ist) : 20 mAn

  Måling
  Direktemålingn Avlesingn  
  Avlesing : Mekanisk telleverk 5siffer + 1desimaln
  Avlesingsverdi : kWhn
  Maks avlesning : 99999,9n
  Oppløsning : 0,1 kWhn
  Nøyaktighet : Klasse 1 / IEC 62053-21n
  Frekvens lysdiode : 3200 blink pr kWhn 

  Generelle datan  
  Driftsspenning : 230 V AC +15/- 20%n
  Forbruk : <2,0 Wn
  Kapsling : IP20 / Fingersikkern
  Vekt : 100 gramn
  DIN sneppfeste : Jan
  Materiale i kapsling : ABS plast UL94, VOn
  Brannsikkerhet : Selvslukkenden
  Produktstandarder : ISO 9001n
  Standarder : IEC-1036, EN-62036, EN-61010  

  Varenr: 8200001

  Leveringstid 10 dager

  Energimåler EM30-C 3 FAS 30A M/PULS

  Energimåler - kW/t måler - MKB-363 3-fas

  Beskrivelse:
  kWh måler type MKB-363 er en direkte måler og skal ikke benyttes i kombinasjon med eksterne strøm- eller spenningstrafoer. Den har innebygget to strømtrafoer som er ARON-koblet, slik at kun to av hovedlederne (L1 og L3) skal trekkes gjennom måleren. Målerens kraftforsyning blir muliggjort ved hjelp av piggskruer som skrues inn i hovedlederne (L1 og L3). Spenningsreferanse for energimåling blir også hentet på de to piggskruene pluss tilkobling av den siste fasen (L2). Maksimalt tverrsnitt på hovedlederne er 35mm2, og ved tverrsnitt mindre enn 10mm2 må reduksjonspropper brukes. Måleren er utstyrt med mekanisk telleverk og har ikke mulighet for nullstilling. Måleren har optokoplede pulsutganger for energi og tid som kan benyttes til fjernavlesing.

  Bruksområder er: IT og TT nett. 

  Type utganger : Opto isolerte transistorer ( Med åpen kollektor)
  Puls lengde : 100ms
  Maks kollektor strøm : 30 mA
  Maks kollektor–emitter spenning.: +35 / -7 V
  Uisol : 2500VAC

  Målekretsn  
  Målespenning : 230 V AC +15/- 20%n
  Frekvens : 50/60 Hzn
  Merkestrøm (Ib) : 5
  AmperenMaks. strøm (Imax) : 30
  AmperenStartstrøm (Ist) : 20 mAn

  Målekrets
  Målespenning : 230 V AC +/- 20% (terminal L1-L2-L3)
  Frekvens : 50/60 Hz +/- 5%
  Merkestrøm : 63 Ampere
  Maks. strøm : 90 Ampere
  Måling : Via innebygde ARON-koblede strømtrafoer

  Avlesing
  Avlesing : Mekanisk telleverk 6siffer + 1desimal
  Avlesingsverdi : kWh
  Maks avlesning : 999999,9
  Oppløsning : 0,1 kWh
  Nøyaktighet : Klasse 2 / IEC 1036 / EN 61036

  Generelle data
  Driftsspenning : 230 V AC +/- 20% (terminal L1-L3)
  Forbruk : 2,0 W (terminal L1-L3)
  4,0 VA (terminal L1-L3)
  Kapsling : IP20 / Fingersikker
  Vekt : 300 gram
  DIN sneppfeste : Ja
  Skruefeste : 2 x M4
  Materiale i kapsling : ABS plast UL94, VO
  Brannsikkerhet : Selvslukkende
  Produktstandarder : ISO 9001
  Standarder : IEC-1036, EN-62036, EN-61010

  Varenr: 8200020

  Leveringstid 10 dager

  Energimåler PolluStat E 2,5 Qp 3/4" x130

  n

  Sensus PolluStat E

  Kompakt energimåler uten bevegelige deler

   

  PolluStat E er en serie energimålere fra Sensus hvor ultralyd mengdemåler benyttes. En slik måler har ingen bevegelige deler samt fritt gjennomløp. Dette gir åpenbare fordeler både mht. trykkfall, slitasje og overbelastning. Energiregneverket er montert på måleren, men kan enkelt frigjøres og monteres på vegg. Leveres med ferdig terminerte temperaturfølere. Energimåleren lagerføres forberedt for 230V nettdrift, men kan bestilles med batteridrift. Standard utførelse for montasje i returledning. Turledningsmontasje på forespørsel. Leveres med 2-leder Pt100 følere og1,5 m kabel (3 m for > Qp15). Andre følere og kabellengder kan bestilles. Måleren kan utstyres med pulsmodul som gir 1 puls pr. kWh og 1 puls pr. m³. Alternativt kan den levers med M-Bus modul eller LONWORKS modul .Utgangskort kan monteres senere ved behov.

   

  Vannmåler - Leveres også som kun vannmåler type POLLUFLOW m/pulsutgang for energiregneverk. Leveres da uten temperaturfølere og display. (Blindet versjon)  

   

  Noen tekniske detaljer:

  • Ingen bevegelige deler – Ingen slitasje.

  • Fritt gjennomløp – lavt trykkfall.

  • Velegnet for varme- og kjøleanlegg.

  • Kompakt design, ”plug and play”.

  • Belyst LCD display.

  • Strålekammer, ikke avhengig av rett strekk før eller etter måler.

  • 2 uavhengige avlesningsdatoer.

  • 15 måneders datalogging av energi og volum.

  • M-BUS tilkobling via ledning eller optisk for avlesing av data.

  • Oppfyller krav i henhold til varmemåler standard EN 1434 og MID.

   

  Typegodkjent av Justervesenet. 

   

  Temperaturområde 2…180 C

  Temperatur sensor PT-100 (PT-500 på forespørsel) l=100mm (for Qp 1,5, Qp 2,5 l=45 mm)

  Temp. Differanse (?T) 3…150 K

  Energi område Avhengig av dimensjon og ?T

  Maks måle avvik av reell verdi = 0.5 % ved ?t på 3…180 C.

  M-Bus grensesnitt I henhold til EN13757-3

  Godkjenning EN1434-1, Klasse 2 , MID Direktiv 2004/22/EC (Qp 1,5 - Qp10)

  Lagring ved strømbrudd 10 år

  Display LCD med bakgrunnsbelysning

  Avregningsdatoer Programmeres.

  Logg funksjoner 16 måneders lagring av total forbruk på energi og volum

  Omgivelses temperatur 5…55

  Kapsling IP 54

  Strømforsyning - direkte fra strømnettet 230 V, 50/60 Hz Batteri 3,6 V

   

  Opsjoner:

  Pulsmodul for 230 V 2 pulsutganger (energi og volum).

  Pulsmodul for batteriversjon 1 pulsutgang (energi)

  M-Bus modul EN13757-3 LONWORKS ®Modul FTT10A

  Pulsmodul for Polluflow : Integrert Lommer (tilleggsutstyr) SS316 l=100mm R ½" , eller forniklet messing 45 mm ansl. R3/8" (Qp 1,5, Qp 2.5)

  Varenr: 114443

  Leveringstid 8 dager

  Energimeter EM11-DIN

  En-fase energi analyzer med innebygde konfigurasjon-knapp og LCD visning av data; spesielt som er angitt for aktive og reaktiv energi måling og for kostnadsavregning. Boliger for DIN jernbane montering, IP40 (front) beskyttelse grad. Direkte Energy Management energi Analyzer Type EM11 DIN tilkobling opptil 32A. Videre kan m+Ñler leveres med enten puls-utgang proporsjonal til den aktive energien som måles eller alarm kontroll på tilgjengelige momentant variabler.
   
  Spesifikasjoner:
  • Klasse 1 (kWh) i henhold til EN62053-21
  • Klasse 2 (kvarh) i henhold til EN62053-23
  • ±0.5 RDG (vekselstrømspenning) / nøyaktighet
  • Energi analyzer
  • Momentant variabler readout: 4 DGT
  • Energies: 5 + 1 DGT
  • Momentant variabler: V, A, W, Wdmd, Wdmd Maks, varians, PF, Hz
  • Enkel fase variabler: VLL, VLN, A, VA, W, varians, PF
  • Energi målinger: total kwt og kvarh
  • TRMS målinger av fordreid av sinus bølger (spenning / strøm)
  • Selv strømforsyning
  • Mål: 1-DIN-modul Grad av beskyttelse (front): IP40
  • 1 puls utdata på forespørsel
  • 1 alarmen utdata på forespørsel
  • Midten av "vedlegg MI-003" (måle instrumenter direktivet) kompatibel

  Varenr: 8030956037616

  2 stk. på lager.

  Monteringssett til energimåler

  Varenr: 114444

  Leveringstid 8 dager

Det er ingen varer i handlekurven.
Menu

Lageret holder stengt i uke 29, 30 og 31. Utsendelser gjøres fra uke 32.