Solvarme i norske hus kommer til å bli mer og mer vanlig, det er bra for miljøet og for økonomien. Det sies at solstrålene som treffer jorden i løpet fem og et halvt minutt tilsvarer hele jordens energibehov for ett år. Eller at taket på en gjennomsnitlig enebolig tar imot fem ganger mer energi på et år enn hva huset normalt forbruker under samme periode. Det finnes en myte som sier at det er for lite sol i Norge for at det skal være lønnsomt med solvarme. Solvarme lønner seg alltid, både for lommeboken og miljøet.
Siden Effectas første leveranser av solfangersystem på midten av 70-tallet har deres produkter, år etter år, levert varmt vann till sine eiere. Komponentenes konstruksjon har siden da knapt forandret seg, hvilket borger for perfekt design og kvalitet. Solfangernes virkningsgrad har derimot blitt forbedret med over 100% og Effecta har i dag markedets mest effektiv solfangere.

Solfangerne har en livslengde på over 40 år og du kommer til å tjene inn din investering flere ganger. Så snart ditt anlegg er i gang begynner tilbakebetalingen av ditt kjøp. De stigende energiprisene gjør at payoff-tiden forkortes ytterligere. Effectas solfangere finnes montert på tusentalls tak runt om i verlden og flere store solfangaranlegg drives med deres paneler.

Effecta har helt enkelt Sveriges mest utprøvde solfangere og system. Et solanlegg fra Effecta er en klok investering, og det mest miljøvenlige energivalget av alle.

Hvordan velge riktig solfanger?

Tenk smart – velg kvalitet
Det er faktisk ikke så vanskelig å forstå logikken i et solsystem. Det handler bare om å velge en solfanger med høy kvalitet, høyt utbytte per panel till en rimelig pris. Effecta har ifølge Sveriges Tekniska Forskningsinstitut markedets mest effektive solfangere, om man ser på solfangerens størrelse og avgitt effekt per m².
Tre ulike typer solfangere
I dag finnes det tre typer solfangere på markedet; plane solfangere samt vakuumsolfangere med og uten reflektor på baksiden. Plane solfangere har blitt solgt siden solfangeren ble introdusert på slutten av 70-tallet. På figuren til høyre kan du se hvor mange m² med solfangere du behøver for å produsere 5000 kWh/år.
Kombinasjon med andre energikilder
Om du installerer solfangere er du nesten uavhengig av annen energi fem til seks måneder i året. I kombinasjon med andre energikilder er solvarme optimalt ettersom solstrålingen er som best når f.eks. en fyrkjel har minst virkningsgrad.

Velg produkter fra kategorien til venstre.